GSA pokreće kampanju “BITNO JE!”

Beograd, 17.03.2012.

Nakon raspisivanja parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora, Gej strejt alijansa (GSA) pozvala je danas sve političke stranke i grupacije koje su najavile učešće na izborima da u svoje predizborne programe i kampanje uključe pitanje ljudskih prava, među kojima i prava LGBT osoba, kao i da ponude konkretna rešenja za smanjenje nasilja, diskriminacije i homofobije u Srbiji koja će sprovesti ukoliko dođu na vlast.

BITNO JE!

GSA je u pozivu istakla kako “smatra da su ekonomska pitanja na kojima se, kako se do sada moglo videti, dominantno baziraju predizborni programi od izuzetnog značaja za sve građane i građanke Srbije među kojima su i LGBT osobe, koje po svim svetskim procenama čine 5 do 10% ukupne populacije. I LGBT osobe i druge manjinske grupe, kao i svi građani, dele istu ekonomsku situaciju i žele da imaju veće plate, realne mogućnosti za zaposlenje i da žive u bogatijoj i nekorumpiranoj zemlji. GSA veruje da će ove teme i ponuđeni programi nesumnjivo biti osnovni kriterijumi prilikom glasanja. Međutim, za LGBT osobe, koje su u Srbiji jedna od najugroženijih grupa izložena stalnom nasilju, diskriminaciji i homofobiji, od životnog su značaja i pitanja njihove bezbednosti, smanjenja mržnje, poštovanje ljudskih prava i principa jednakih šansi za sve građane bez obzira na njihova lična svojstva”.

Vladavinom prava i ispunjenjem standarda u poštovanju ljudskih prava, tj. otvaranjem poglavlja 23 i 24, će nakon dobijanja datuma otpočeti i pregovori buduće Vlade Srbije i državnih institucija sa Evropskom unijom u vezi kandidature Srbije, stoga GSA smatra da ove teme ne smeju biti zaboravljene u kampanji. Takođe, one se ne smeju ignorisati i tretirati kao manje bitne i kao nešto što ne donosi izborne poene i glasove, pre svega jer od odnosa buduće vladajuće strukture prema pitanju manjina zavisi sigurnost i kvalitet života pripadnika/ca manjinskih grupa.

GSA zato pokreće kampanju pod sloganom “BITNO JE!” čiji je cilj da pozove LGBT osobe, ali i njihove roditelje, rođake, prijatelje i druge građane, da u što većem broju izađu na izbore i glasaju za one političke opcije koje se zalažu za poboljšanje položaja LGBT populacije, ravnopravnost i poštovanje ljudskih i manjinskih prava.

Kampanja “BITNO JE!” će se velikim delom odvijati na Internetu i društvenim mrežama a obuhvatiće i monitoring predizbornih kampanja političkih partija čiji će osnovni kriterijumi biti:

  • da li se u kampanji obraćaju LGBT populaciji i da li njihove predizborne platforme obuhvataju ljudska prava tj. prava LGBT osoba;
  • da li nude konkretna rešenja za povećanje tolerancije i smanjenje nasilja, diskriminacije i homofobije;
  • da li podržavaju određena zakonska rešenja (na pr. uvođenje instituta “zločina iz mržnje”);
  • da li javno podržavaju LGBT prava, slobodu okupljanja LGBT osoba i sl. ili eventualno koriste govor mržnje i homofobiju u kampanji;
  • da li među kandidatima i kandidatkinjama ima autovanih LGBT osoba

GSA će na svom web sajtu www.gsa.org.rs i putem društvenih mreža prezentovati periodične izveštaje po gore navedenim kriterijumima, kao i druge bitne informacije, kako bi pomogla LGBT populaciji u Srbiji da stekne jasan uvid u stavove političkih stranaka, grupa i koalicija koji se tiču njenog položaja i na izborima podrži one kojima je ovo pitanje bitno. Takođe će organizovati i razne događaje za LGBT osobe, njihove prijatelje, rođake i druge građane i građanke na kojima će promovisati važnost izlaska na izbore, kao i važnost tolerancije i poštovanja ljudskih i manjinskih prava.

Takođe, GSA kao organizacija koja se zalaže za društvenu i političku inkluziju, želi da ohrabri i sve LGBT osobe koje su društveno-politički angažovane i žele da se bave politikom da uzmu učešća u političkim procesima i kandiduju se na listama za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. GSA poziva sve političke stranke i grupacije da im ovo pravo omogući i da drugačija seksualna orijentacija ne bude prepreka u internim kriterijumima za kandidovanje.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube