GSA: Pitanja za predsedničke kandidate, nosioce lista i prve na listama u vezi LGBT prava u Srbiji

Beograd, 17.04.2012.

Gej strejt alijansa (GSA) je danas uputila pitanja u vezi LGBT prava i položaja LGBT osoba u Srbiji svim predsedničkim kandidatima, nosiocima lista za parlamentarne izbore i prvim kandidatima na tim listama. Ova akcija se sprovodi u okviru kampanje „Bitno je!“ koja je pokrenuta odmah nakon raspisivanja izbora i ima za cilj da predstavi stavove kandidata i kandidatkinja u vezi položaja LGBT populacije i konkretne mere koje će kandidati preduzimati za smanjenje nasilja i diskriminacije i povećanja tolerancije prema ovoj populaciji ukoliko dođu na vlast.

Tokom predizbornih kampanja građanke i građani žele da se što bolje upoznaju sa mišljenjima i stavovima kandidata u vezi mnogih pitanja bitnih kako za pojedince, tako i za čitavo društvo. Jedno od takvih pitanja svakako jeste i odnos prema LGBT osobama koje prema svim svetskim procenama čine 5-10% svake populacije i koje su u Srbiji jedna od najugroženijih grupa izložena stalnom nasilju, diskriminaciji i homofobiji.

GSA je zato odlučila da u kampanji za predstojeće izbore postavi pitanja kandidatima u vezi statusa LGBT populacije u Srbiji, stanja ljudskih prava LGBT osoba i njihovih programa vezanih za ovu temu i na taj način omogući glasačima da steknu što jasniji uvid u stavove koji će LGBT osobama biti bitni pri odlučivanju za koga će glasati.

GSA smatra da se ove teme ne smeju ignorisati i tretirati kao manje bitne i nada se da će svi kandidati i kandidatkinje odgovoriti na ovaj upitnik. Takođe, GSA očekuje da se neće ponoviti situacija sa predsedničkih izbora 2008. kada je Gej strejt alijansa u sličnoj kampanji ostala uskraćena odgovora jedino od dva favorita tadašnjih izbora Borisa Tadića i Tomislava Nikolića.

Pitanja za kandidate/kinje:

  1. Kakav je po Vama trenutni položaj LGBT osoba u Srbiji i stanje njihovih ljudskih prava?
  2. Da li imate plan za povećanje tolerancije i smanjenje nasilja i diskriminacije nad LGBT populacijom i koje ćete konkretne mere preduzimati u ovom pravcu?
  3. Da li ćete Vi i Vaša politička stranka u sledećem sazivu parlamenta podržati Izmene i dopune Krivičnog zakona Republike Srbije koje se odnose uvođenje instituta zločina iz mržnje?
  4. Kakav je Vaš stav o održavanju Parade ponosa i da li ćete je podržati svojim prisustvom ili na neki drugi način?
  5. Zašto na izbornim listama Vaše političke stranke među kandidatima i kandidatkinjama nema autovanih LGBT osoba i da li ćete preduzimati neke korake da im to omogućite u nekim od narednih izbornih ciklusa?

GSA će sve dobijene odgovore prezentovati u okviru kampanje „Bitno je!“ na sajtu www.gsa.org.rs i društvenim mrežama.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube