Ministarstvo otpočelo sa izradom Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije

Beograd, 02.05.2012.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) pozdravlja odluku Uprave za ljudska i manjinska prava pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu da otpočne sa izradom Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije (NSBPD; Strategija) i korake koje je preduzela u tom pravcu.

Sistemski pristup od strane države i njenih institucija i izrada i implementacija strategije za smanjenje nasilja, diskriminacije i homofobije su već duže vreme jedan od osnovnih zahteva GSA o kome ova organizacija pregovara sa nosiocima vlasti u Srbiji. To je bila i tema dijaloga sa parlamentarnim političkim strankama i institucijama i zahtev Parade ponosa 2010. godine i zahtev sa protesta „Dosta je!“ održanog u oktobru 2011. u organizaciji Alijanse, kao i cilj brojnih projektnih aktivnosti GSA koje su u međuvremenu realizovane.

GSA izražava zadovoljstvo što će na predlog kancelarije Poverenice za ravnopravnost i uz podršku Uprave za ljudska i manjinska prava, Nacionalna strategija za borbu protiv diskriminacije obuhvatiti širu problematiku ljudskih prava i povećanja tolerancije i odnosiće se ne samo na LGBT osobe, već i na druge grupe čiji je položaj neophodno unaprediti kao što su žene, deca, stara lica, osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine, verske grupe i dr.

Izrada Strategije, a pre svega njena efikasna primena, su od velikog značaja za sistematizaciju postojećih problema, određivanje prioriteta i kvalitativno unapređenje ljudskih prava u celini, stoga GSA očekuje da će i buduća vladajuća koalicija koja se formira nakon izbora imati sluha za važnost Strategije, kao i da neće sputavati njenu izradu i implementaciju.

Alijansa veruje da će izabrani ekspertski tim zadužen za Strategiju posao uraditi veoma stručno i korektno, ali takođe smatra i da su učešće organizacija civilnog društva (OCD), njihovo iskustvo, znanje i ekspertiza od ogromnog značaja. GSA zato poziva koleginice i kolege iz OCD koje se bave ljudskim pravima u raznim oblastima da se u što većem broju odazovu javnom pozivu Uprave za ljudska i manjinsкa prava za učešće u radu tematskih grupa koje će učestvovati u izradi NSBPD i/ili daju svoje komentare i sugestije.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube