Centar za kvir studije poziva vas na seriju predavanja o kvir (queer) identitetu

Beograd, 15.11.2012.

Od druge kraja novembra do kraja juna održaće se dvosemestralni kurs od 28 predavanja na temu LGBT/kvir/(homo)seksualnog identiteta, kulture i politike na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Predavači i predavačice se problematikom bave akademski, profesionalno i/ili kao aktivisti i aktivistkinje.

Predavanja su okvirno grupisana u pet celina:

1. Osnovni pojmovi

Istraživanje pojma kvir i prevođenje termina na srpski. Pojmovi roda, pola seksualnosti. Homo/heteroseksualnost, gej/gay i lezbejka, transseksualnost i transrodnost. Kritika kvira kao novog identiteta.

2. Nastanak i razvoj kvir teorije

Od Platona do teoretizacije pornografije. Od gej-lezbejskih/istopolnih i rodnih studija do kvir teorije. Osnivači i uticaji: Freud, Foucault, Kosofsky Sedgwick, Derrida, Butler, Boswell, de Lauretis…

3. Kvir i drugi diskursi

Psihologija i antipsihijatrija – sporovi. Kvir iz perspektive psihoanalize, sociologije, antropologije, religije… Kvir u matematici, fizici i biologiji!

4. Kvir umetnost

Šta je i koji su njeni kriterijumi? Kvir na filmu, u književnosti, pozorištu, slikarstvu itd. Postoji li mogućnost „normalnosti“ u umetnosti? Da li je umetnost već-uvek kvir?

5. Kvir i politika

Pravno stanje. Organizovanje: seksualna revolucija od 1969. do danas. Feministički i lezbejski pokret. Gej pokret i levica/desnica. Teorije zavere, politička konstrukcija „patologija“ i anti-gej politika u svetu i Srbiji.

***

Predavanja će početi 24. novembra 2012. i biće održavana subotom popodne. Tačni termini će biti dostupni e-mailom. Posle svakog predavanja sledi diskusija, gde se očekuje aktivno učestvovanje polaznika i polaznica. Poželjno je da oni koji se prijave prisustvuju što redovnije, a zainteresovani i zainteresovane da dobiju sertifikat moraju da prisustvuju na najmanje 20 predavanja i napišu seminarski rad na temu koju sami odaberu u roku od 3 meseca po završetku kursa. Najbolji radovi će biti objavljeni.

Predavanja su besplatna i otvorena za sve.

Zainteresovani i zainteresovane se mogu prijaviti na e-mail: kvir.studije@gmail.com sa osnovnim podacima: ime i prezime, šta studiraju/čime se bave, uz kratko objašnjenje zašto su zainteresovani za učešće, odnosno šta očekuju da dobiju pohađanjem ovog kursa.

Program Kvir studija možete pogledati ovde.

Facebook

Twitter

YouTube