Dejanović: Ohrabriti LGBT zajednicu

Beograd, 11.03.2013.

LGBT zajednica traži poštovanje zakona i svoja prava i to treba ohrabriti, rekla Slavica Đukić Dejanović.

Slavica Đukić-DejanovićMinistarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović poručila je da treba ohrabriti pripadnike LGBT populacije da zatraže od države, pojedinaca i institucija poštovanje zakona i njihovih prava.

“Kompleksnost ovog društvenog pitanja nisu rešila na jednostavan način ni mnoga razvijenija društva od naših, ali to nikako nije opravdanje i nije prihvatljivo da se ovim pitanjem ne bavimo, pod izgovorom da ima i važnijih tema”, ukazala je ministarka na seminaru “Primeri dobre prakse obuka zdravstvenih i socijalnih radnika za rad sa LGBT osobama u Palati “Srbija”.

Zadatak države je, kako je dodala, da štiti podjednako sve građane, a ispit zrelosti društva jeste upravo kvalitet življenja i stepen zaštite koji imaju ugrožene, ranjive i manjinske grupe.

Ministarka je naglasila da problem LGBT populacije neće nestati preko noći, da zato o tome treba otvoreno razgovorati.

Đukić Dejanović je podsetila da je o pravima LGBT zajednice doneto nekoliko zakona, među njima je prvi bio Zakon o radiodifuziji (2002. godine), kojim je data obaveza Radiodifuznoj agenciji da spreči širenje govora mržnje i zbog različitosti seksualne orjentacije.

Potom su, kako je dodala, usledili usvajanje Zakon o radu 2005, koji poslodavcima zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualnog opredeljenja, Zakon o visokom obrazovanju, koji takođe garantuje jednaka prava bez obzira na razlike.

“Donet je i Zakon o mladima 2011. godine, koji zabranjuje svaku vrstu seksualne diskriminacije, a izmenama i dopunama omogućeno je da država snosi troškove za operacije promene pola”, istakla je Đukić Dejanović.

Ministarka je podsetila i na istraživanje koje je sprovela nevladina organizacija Jukom, a prema kome 80 odsto srednjoškolaca odobrava neku vrstu nasilja nad pripadnicima LGBT zajednice.

“Samo 16 odsto smatra da propadnici LGBT zajednice treba da imaju ista prava kao i svi ostali. Fizičko nasilje nad istoplonim osobama je poraslo 30 odsto u odnosu na prethodnu godinu”, poručila je đukić Dejanović.

Seminar organizuju Savet Evrope i Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a u okviru projekta SE “Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta”.

Izvor: RTS

Facebook

Twitter

YouTube