Predstavnik GSA u Savetu za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije

Beograd, 22.05.2013.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da je njen predstavnik Milan Pantelić imenovan za člana Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije (Savet).

Gej strejt alijansa

Savet za rodnu ravnopravnost je stručno savetodavno telo Vlade koje je imenovano na period od četiri godine odlukom Vlade iz aprila ove godine a prvi sastanak Saveta biće održan krajem maja. Zadaci Saveta su, između ostalog, da razmatra i predlaže mere i inicijative za unapređenje politike rodne ravnopravnosti, inicira programe i predlaže mere za podsticanje žena za učešće u javnom i političkom životu, daje predloge za unapređenje politike sprečavanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, itd.

Članovi i članice Saveta su: državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Stana Božović (predsednica Saveta); državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Predrag Peruničić; državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović; državna sekretarka u Ministarstvu kulture Gordana Predić; državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave Dragan Stevanović; državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Muhedin Fijuljanin; pomoćnica ministra zdravlja Slavka Lakićević; pomoćnica ministra spoljnih poslova Roksanda Ninčić; pomoćnica ministra pravde i državne uprave Jasmina Benmansur; šefica kabineta ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine Marija Blečić; šefica odseka u Kanclariji za evropske integracije Dragana Radojičić; sekretarka Nacionalne službe za zapošljavanje Ljiljana Nedeljković; šefica odseka u Republičkom zavodu za statistiku Dragana Đoković Papić; direktorka Centra za promociju zdravlja žena dr Stanislava Otašević; prof.dr Gordana Gasmi sa Univerziteta Singidunum; prof. dr Zorica Mršević sa Instituta društvenih nauka; prof. dr Gordana Duhaček iz Centra za studije roda i politike; prof. dr Nataša Gospić sa Saobraćajnog fakulteta; dr Ljiljana Bogavac iz Incest trauma centra i Milan Pantelić iz Gej strejt alijanse.

Milan Pantelić je član i pravni ekspert GSA iz Beograda. On je diplomirani pravnik i master u oblasti demokratije i ljudskih prava u okviru evropskih integracija. Jedan je od mladih lidera GSA koji je u okviru organizacije posebno angažovan na izradi strateških dokumenata i sektorskih politika.

O svom imenovanju za člana Saveta za rodnu ravnopravnost Milan Pantelić kaže: “Pitanja ostvarivanja rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti osoba različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta neraskidivo su povezana. Uporedno-pravna praksa pokazala je da su prvi koraci u pravcu smanjenja diskriminacije i zaštite osnovnih ljudskih prava LGBT osoba učinjeni kroz borbu za prava žena, a tako stvoreni mehanizmi zaštite pokazuju se instruktivnim u borbi za ravnopravnu političku, pravnu i društvenu participaciju LGBT osoba. Čast mi je što sam kao član GSA imenovan za člana Saveta jer ću imati priliku da se kroz borbu za rodnu ravnopravnost i smanjenje nasilja nad ženama, neizostavno borim i za smanjenje nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama. Nadam se da ću zajedno sa ostalim kolegama iz Saveta, a iz perspektive civilnog sektora, uspeti da dam kvalitetan doprinos unapređenju politike postizanja rodne ravnopravnosti”.

GSA pozdravlja formiranje Saveta i zahvaljuje Upravi za rodnu ravnopravnost i Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike na ukazanom poverenju i mogućnosti da predloži člana Saveta, kao i na tome što je prepoznata kao organizacija koja doprinosi ostvarenju prava građana i rodnoj i svakoj drugoj jednakosti.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube