Pilaj: Jačati položaj žena i jednakost LGBT populacije

Beograd, 16.06.2013.

Visoka komesarka UN za ljudska prava Navi Pilaj izjavila je danas u Beogradu da je Srbija uradila dosta na zaštiti ljudskih prava, ali da moraju dalje jačati položaj žena u društvu, borba protiv nasilja u porodici i zalaganje za ostvarivanje jednakih prava LGBT populacije u Srbiji.

selakovic-pilajPilaj je razgovarala sa ministrom pravde Srbije Nikolom Selakovićem i podržala podržala novu instituciju u pravosudnom sistemu Srbije, Pravosudnu akademiju, koja će dati mogućnost nosiocima pravosudne funkcije koji imaju velika iskustva iz oblasti porodičnog nasilja i trgovine ljudima da prenesu svoja znanja na buduće kolege.

Selaković je, kako je saopštilo Ministarstvo pravde, istakao da je Srbija u proteklih deset meseci učinila vidan napredak u stvaranju sistema za dalji razvoj i unapređenje jednakosti svih građana.

Ministar pravde je ukazao da je Srbija učinila pomak na polju prava LGBT populacije i ostvarila dobre rezultate.

“To govori i činjenica da je Ministarstvo pravde i državne uprave bilo nominovano za nagradu ‘Duga’ od strane Gej strejt alijanse i da Ministartvo ima aktivne razgovore sa predstavnicima LGBT organizacija”, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Selaković je komesarku UN informisao o aktivnostima svog ministarstva i istakao rad na tri nacionalne strategije, i veoma intezivnu zakonodavnu aktivnost proteklih meseci.

Ministar pravde je ukazao na usvojene izmene i dopune Krivičnog zakonika, kojima se uvelo novo krivično delo – zločin iz mržnje, što je upravo usmereno na jačanje ljudskih prava i borbu protiv bilo kog vida diskriminacije.

On je, takođe, naveo da je dekriminalizovano i delo klevete, koje je zabranjivalo komentarisanje sudskog postupka od strane medija, a to će doprineti slobodi govora u Srbiji.

Selaković je rekao da je Srbija proteklih godina intezivno rešava probleme 6.000 “pravno nevidljivih lica”, pre svega pripadnika Romske nacionalne manjine – 2009. godine usvojen je Zakon o matičnim knjigama, a zatim i njegove dopune u avgustu 2012. godine, čime je unapređeno ostvarivanje prava na upis u matičnu knjigu rođenih.

Ministar pravde je, povodom stanja u zatvorima u Srbiji, naglasio da je jedan od osnovnih problema njihova “prenaseljenost” i da je Vlada usvojila Strategiju za smanjenje preopterećenosti “smeštajnih kapaciteta” u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u od 2010. godine do 2015. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje.

“Nezavisnu inspekciju zatvorskih uslova obavljaju zaštitnik građana, skupštinska komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, formirana u decembru 2012. godine, kao i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava lica lišenih slobode”, rekao je Selaković.

Planirano je da tokom posete Srbiji visoka komesarka UN za ljudska prava razgovara i s predsednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem, predsednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem i sa ministrima rada i zdravlja, Jovanom Krkobabićem i Slavicom Đukić-Dejanović.

Izvor: Blic
Foto: Tanjug

Facebook

Twitter

YouTube