“Koalicija građana svih naroda i narodnosti (RDS-SDS)” podržava LGBT prava

Beograd, 12.03.2014.

Dr Miroslav Besermenji, predsednik Rusinske demokratske stranke (RDS) i prvi na izbornoj listi za republičke izbore ”Koalicija građana svih naroda i narodnosti (RDS-SDS)” (Koalicija), uputio je danas dopis Gej strejt alijansi (GSA; Alijansa), u kome je izrazio podršku njegove partije i koalicije poboljšanju položaja LGBT osoba.

Rusinska-demokratska-strankaIstičući svoju podršku LGBT populaciji, Besermenji je skrenuo pažnju na činjenicu da su RDS, kao i on lično, ranije podržali Paradu ponosa.

On je naglasio da se Koalicija zalaže za unapređenje položaja malog čoveka i svih manjinskih grupa – nacionalnih manjina, LGBT populacije, invalida, građana Srbije koji su ostali oštećeni u procesu privatizacije, i polaze od toga da svi građani u startu treba da imaju iste mogućnosti, što su osnovne programske ideje njihove koalicije.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube