Istraživanje među policajcima: Najviše diskriminisani Romi i LGBT osobe

Beograd, 20.06.2014.

Svi građani zaslužuju jednak tretman prilikom primene zakona, bez obzira na njihovu pripadnost ili opredeljenje, smatra 92 odsto policajaca, dok 47 odsto njih ne navodi šta je suština diskriminacije, pokazalo je istraživanje stavova policijskih službenika o diskriminaciji.

policijaIstraživanjem su bili obuhvaćeni pripadnici kriminalističke policije pet policijskih uprava u Srbiji – Beograd, Novi Sad, Subotica, Novi Pazar i Vranje, navodi se u saopštenju.

Ukupan broj ispitanika je bio 258, a u istraživanju je korišćen anonimni upitnik sa ukupno 106 pitanja i tvrdnji.

Kada je reč o prisutnosti diskriminacije u Srbiji, svega pet odsto ispitanika smatra da ona nije uopšte prisutna, dok većina od 79 odsto smatra da ona jeste prisutna u određenoj meri.

Ispitanici koji smatraju da diskriminacije ima, navode Rome i LGBT populaciju kao društvene grupe koje su najviše diskriminisane, navodi se u saopštenju.

Najizraženija socijalna distanca je prema pripadnicima LGBT populacije i HIV pozitivnim osobama, gde većina segmenata pokazuje veliku socijalnu distancu.

Kada je reč o etničkoj distanci, to važi za Albance, posebno ako je reč o mogućnosti da pripadnici te manjine dobiju rukovodeći položaj, ili da se stupi u brak sa njima.

Policija ima najmanje socijalne distance prema siromašnim ljudima, osobama sa fizičkim invaliditetom i izbeglicama i njeni pripadnici smatraju da su te grupe stavljene u dosta nepovoljniji položaj od ostalih, pokazalo je istraživanje.

Okrugli sto na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja odnosa pripadnika kriminalističke policije prema diskriminaciji je organizovan uz podršku IPA 2011 projekta “Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji” koji finansira Evropska unija.

Izvor: Blic

Facebook

Twitter

YouTube