Podrška LGBT interparlamentarne grupe Evropskog parlamenta Zoni slobodnoj od mržnje

Podrška organizatorima “Zone slobodne od mržnje” i čestitka povodom Međunarodnog Dana ponosa LGBT interparlamentarne grupe Evropskog parlamenta

LGBT-intergroup-EU-parliament“Poštovanom Organizacionom odboru, dragim prijateljima u Beogradu,

Žao nam je što nismo bili u mogućnosti da prisustvujemo ovogodišnjoj proslavi Dana ponosa, 27. juna. Zajedno sa  ostalih 170 članova Evropskog parlamenta šaljemo najsrdačniju podršku povodom  ovog važnog događaja.

Lezbejke, gej, biseksualne i transrodne osobe u Beogradu i celoj Srbiji imaju pravo na sva ljudska prava, predviđena međunarodnim zakonom: pravo na život, pravo na slobodu izražavanja i okupljanja; pravo na privatnost i porodični život, pravo na jednakost pred zakonom i pravo na slobodu od diskriminacije.

Bili smo šokirani odlukom da se beogradski Prajd 2013.otkaže u poslednjem trenutku. Podjednako smo zabrinuti nasiljem sa kojim se LGBTI osobe u Srbiji suočavaju. Isto tako zabrinavajuće su činjanice da postoji tendencija da se članovi LGBTI zajednice učine nevidljivim i da im se ugrožava pravo na dostojanstvo, život i slobodu izražavanja.  U našoj rezoluciji od 16. januara 2014. pozvali smo srpske vlasti  da se angažuju u borbi protiv nasilja nad LGBTI osobama, da osiguraju slobodu okupljanja za sve svoje građane i daju političku podršku ljudskim pravima LGBTI osoba.

Univerzalnost i nedeljivost ljudskih prava je kamen temeljac svakog aktivizma. Obuhvatili ste ceo opseg ljudskih prava posvećujući svoj događaj Romima. Ovakva solidarnost među manjinama je vredna pohvale: ne smemo zaboraviti bavljenje jednom grupom ljudskih prava otvara vrata za bavljenje ljudskim pravima svih grupa. Svi branioci ljudskih prava trebalo bi da budu svesni ovoga i da zajednički teže potpunom poštovanju ljudskih prava.

Budite sigruni u našu podršku Vašem događaju. Želimo Vam siguran i osnažujući  Dan ponosa.

Solidarno,
Sofi in ‘t Veld
Tanja Fajon”

Facebook

Twitter

YouTube