Aleksandar Stojmenović dobitnik nagrade “Duga”

Beograd, 17. maj 2016.

Žiri je velikom većinom glasova odlučio da je dobitnik nagrade „Duga“ za 2015/16. godinu Aleksandar Stojmenović, oficir za vezu sa LGBT zajednicom Ministarstva unutrašnjih poslova.

aleksandar-stojmenovicObrazloženje:

„Aleksandar Stojmenović je imenovan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za oficira za vezu sa LGBT zajednicom početkom 2014. godine i od tada neprekidno radi pre svega na slučajevima nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama, ali i na drugim pitanjima od značaja za rad policije sa LGBT populacijom.

Sa ciljem da poveća poverenje LGBT zajednice u rad policije, pa samim tim i broj prijavljenih i procesuiranih slučajeva s jedne strane, ali i da s druge strane zajedno sa svojim kolegama iz Odeljenja za rad sa zajednicom MUP-a poboljša, sistematizuje i proširi delovanje policije kada su u pitanju ovi slučajevi i uopšte rad sa LGBT populacijom, Aleksandar se u prethodnih godinu dana istakao dajući značajan doprinos pomenutim ciljevima.

On je takođe ostvario jako dobru saradnju sa najvećim brojem postojećih organizacija koje se bave ljudskim pravima LGBT osoba u Srbiji i postao je prva adresa kojoj se one sada obraćaju kada su u pitanju slučajevi nasilja i diskriminacije, kao i kada su u pitanju različite analize, preporuke i mišljenja iz oblasti rada policije.

Aleksandar Stojmenović, pored toga što je profesionalac u svom poslu, je i prvi javno autovani pripadnik MUP-a u Srbiji, što svakako doprinosi njegovom velikom razumevanju za položaj LGBT osoba, kao i poverenju LGBT zajednice u njegov rad i rad njegovih kolega. Iako njegova odluka da se autuje u okviru policije nesumnjivo nije bila laka, on je hrabro i odlučno istrajao u tome, ne samo među svojim kolegama već i kroz zapažene medijske nastupe u kojima je ne skrivajući svoju seksualnu orijentaciju promovisao aktivnosti policije u radu sa LGBT populacijom.

Žiri se nada da je dodelom prve nagrade “Duga” Odeljenju za rad sa zajednicom Ministarstva unutrašnjih poslova to barem donekle doprinelo i otvaranju prostora za angažovanje osoba poput Aleksandra Stojmenovića i stvaranju dobre postojeće atmosfere i radnog okruženja kada su u pitanju njegove kolege u policiji.

Dodeljujući četvrtu po redu nagradu “Duga” upravo njemu, žiri želi da veruje da će on nastaviti sa svojim dobrim radom kojim je nesumnjivo zaslužio ovu nagradu ali i da će ona biti podstrek i ohrabrenje mnogim drugim LGBT osobama, kako u policiji tako i u drugim institucijama, da budu otvorene u pogledu svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta na radnom mestu.”

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube