05. Prof. Dr Zoran Dragišić

Zvanična biografija predsedničkog kandidata Prof. Dr Zorana Dragišića, koga je predložila Grupa građana Pokret radnika i seljaka. Na listi kandidata za predsedničke izbore nalazi se na 5. mestu.

Zoran Dragišić nije odgovorio na upitnik Gej strejt alijanse.

Zoran Dragišić je Predsednik Pokreta radnika i seljaka. Rođen je 21.01.1967. godine u Beogradu, u radničkoj porodici, otac vozač, majka domaćica. Odrastao je na radničkoj Karaburmi.

Doktor je pravnopolitičkih nauka i vanredni profesor na Političkom sistemu, Osnovima bezbednosti i Bezbednosnom menadžmentu na Fakultetu bezbednosti, Univerzitet u Beogradu. Između ostalog vojni analitičar i stručnjak za pitanja bezbednosti. Napisao je četiri knjige i objavio više od četrdeset naučnih i stručnih radova, eseja i polemika iz oblasti bezbednosti i međunarodnih odnosa.

Završio je Fakultet civilne odbrane u Beogradu i Pravni fakultet u Beogradu.

Magisterijum pravno-političkih nauka stekao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1998. radom “Međunarodnopravni položaj učesnika nemeđunarodnih oružanih sukoba”. Doktorsku disertaciju “Pravno-politički status nacionalne bezbednosti” odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2004. godine. Rukovodilac je specijalističkih studija Bezbednosni menadžment u oblasti odbrane od terorizma. Član je redakcije časopisa Ljudska bezbednost, a često se vojnopolitičkim komentarima oglašava u domaćoj i stranoj periodici, kao i u elektronskim sredstvima komunikacije. Objavio je preko 20 radova u domaćim i stranim časopisima s područja bezbednosnog menadžmenta, međunarodne bezbednosti, sistema nacionalne bezbednosti, upravljanja i kontrole sistema bezbednosti i odbrane od terorizma. Takođe, u više navrata profesor Zoran Dragišić je angažovan u svojstvu analitičara u privatnim bezbednosnim kompanijama.

Održao je predavanja na devet univerziteta u Evropi i SAD. Domaćoj i međunarodnoj javnosti ponat je po svojim analizama i komentarima iz oblasti bezbednosti i međunarodnih odnosa.

Oženjen je, otac jednog deteta.

Facebook

Twitter

YouTube