Koalicija za ravnopravnost KORAK – poziv za prijavu projekata

Beograd, 24.06.2014.

Koalicija za ravnopravnost KORAK poziva organizacije civilnog društva u Srbiji da dostave svoje projektne predloge koji imaju za cilj prevenciju i smanjenje diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti u Srbiji.

koalicija-korak-logoKoalicija za ravnopravnot KORAK je zahvaljujući podršci Evropske komisije obezbedila sredstva za pod-grantove u Srbiji, visina individualnog pod-granta iznosi do 400.000 RSD, a aktivnosti moraju biti realizovane od 10. jula do 1. oktobra 2014. godine.

KORAK je koalicija nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova, organizovana sa ciljem da se bori protiv diskriminacije na regionalnom nivou. Članovi KORAK-a su: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Gej strejt alijansa, Centar za građansko obrazovanje i LGBT Forum Progres iz Crne Gore, Fond za humanitarno pravo Kosovo i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo. Teme kojima se KORAK bavi u vezi su sa antidiskriminacionom politikom, LGBT pravima, osnaživanjem žena u javnom i političkom životu, praćenjem suđenja u slučajevima diskriminacije, borba protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti. Više o radu KORAKA možte pronaći na www.korak-hapi-step.eu

Vaše projektne predloge na srpskom ili englekom jeziku možete dostaviti do 3. jula 2014. godine u 10h na sledeću adresu: korak@yucom.org.rs.

Predlozi projekata koji su u dostavljeni u prethodnom pozivu za prijavu projkata u martu 2014, biće automatski razmatrani u ovom pozivu za prijavu projekata.

Poziv za prijavu projekta zajedno sa apliakcionim formularom, uputstva i smernice za dostavu Vaših projektnih predloga i sastavljanje budžeta na engleskom i srpskom jeziku možete preuzeti ovde.

Koalicija za ravnopravnost KORAK

Facebook

Twitter

YouTube