Apelacioni sud doneo pravosnažnu presudu – Dragan Marković Palma kriv za diskriminaciju LGBT populacije

Beograd, 11.07.2014.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) obaveštava javnost da je Apelacioni sud u Beogradu preinačio odluku Prvog osnovnog suda i doneo pravosnažnu presudu kojom se usvaja žalba GSA i utvrđuje diskriminatorsko ponašanje, tj. da je Dragan Marković Palma, narodni poslanik i predsednik Jedinstvene Srbije (JS), izvršio težak oblik diskriminacije LGBT populacije. Takođe, Apelacioni sud je zabranio osuđenom da ponavlja izvršenu diskriminaciju i naložio mu da plati tužiocu tj. Alijansi sudske troškove u iznosu od 57.300,00 dinara u roku od 15 dana od prijema presude, pod pretnjom izvršenja.

Dragan-Markovic-Palma-pravosnazna-presudaGej strejt alijansa pozdravlja ovu pravosnažnu odluku Apelacionog suda u Beogradu i izražava veliko zadovoljstvo što je sud usvojio žalbu njene Pravne službe u sudskom postupku koji traje od 2011. godine i u kome je dva puta kretano iz početka. Takođe, GSA smatra da se ovakvom odlukom Apelacionog suda u značajnoj meri vraća poverenje i LGBT osoba i svih drugih građana u sudski sistem, jer je osuđeni Dragan Marković Palma političar koji godinama važi za jednog od najhomofobičnijih u Srbiji i koji je do sada više puta u javnom i medijskom prostoru upotrebljavao govor mržnje prema LGBT populaciji bez ikakvih sankcija.

U obrazloženju svoje odluke veće Apelacionog suda na čelu sa predsednicom veća sudijom Zoricom Jašarević kaže da je Prvi osnovni sud u Beogradu u svojoj prvostepenoj, po tuženog (Dragana Markovića) oslobađajućoj, odluci pogrešno primenio materijalno pravo i citirajući Ustav, Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i Zakon o zabrani diskriminacije na osnovu koga je podneta tužba, zaključuje da „jasno je da izjava koju je tuženi dao novinarima pisanih i elektronskih medija sadržinski jeste diskriminacija prema LGBT populaciji“, kao i da „kako je ta izjava data u medijima ona predstavlja propagiranje diskriminacije“.

Takođe, Apelacioni sud ukazuje i na to da „tuženi kao ugledna politička ličnost, kao predsednik stranke, ima pravo na sopstveno mišljenje ali ima i obavezu da u svojim javnim nastupima ne propagira diskriminaciju. Posebna je obaveza političara, pa samim tim i tuženog, da promoviše vrednosti demokratskog društva kao što su pluralizam, tolerancija i pravo na različitost“.

„Pružanje zaštite tužiocu (GSA) ne predstavlja cenzuru niti predstavlja ograničenje slobode govora tuženog niti prava na njegovo mišljenje i iznošenje i negativnih komentara, već predstavlja zabranu govora kojim se pronose ideje kojima se podstiče diskriminacija, a koje mogu imati štetne posledice na demokratske procese u društvu i razvoj društva u celini“, kaže se još u obrazloženju presude.

Da podsetimo, Pravna služba GSA je protiv Dragana Markovića Palme u avgustu 2011. godine podnela tužbu na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije jer je drugačija seksualna orijentacija s njegove strane prikazana kao bolest i kao nešto nenormalno i to putem javnih glasila, tj. zbog njegove izjave date medijima 15. avgusta 2011. godine u kojoj je rekao „stav Jedinstvene Srbije i moj lični stav je – mi smo protiv svakog skupa gde homoseksualci demonstriraju ulicama Beograda i žele da prikažu nešto što je bolest da je normalno“. Prvi osnovni sud je u novembru te godine usvojio tužbu GSA i doneo prvostepenu presudu kojom je utvrdio da je Marković izvršio težak oblik diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije a na osnovu članova 11, 12, 13 i 21 Zakona o zabrani diskriminacije i zabranio mu ponavljanje izvršene diskriminacije. Međutim, Apelacioni sud u Beogradu je u septembru 2012. ukinuo prvostepenu presudu po žalbi Markovićevog punomoćnika zbog povrede odredaba parničnog postupka, tj. zbog toga što je utvrdio da tuženom Markoviću tužba nije uredno dostavljena od strane Prvog osnovnog suda i vratio je postupak na ponovno suđenje. Ponovljeno suđenje je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu otpočelo u februaru 2013. a nakon jednog odloženog i dva održana ročišta, sud je doneo novu prvostepenu presudu kojom se tužba GSA odbacuje kao neosnovana, a na koju je Alijansa uložila žalbu Apelacionom sudu.

Presuda Draganu Markoviću Palmi je šesta pravosnažna presuda koja kao osnov ima seksualnu orijentaciju a koju su advokati Gej strejt alijanse uspeli da dobiju na sudovima od 2009. godine od kada je osnovana Pravna služba GSA, što je presudno doprinelo stvaranju sudske prakse u ovoj oblasti u Srbiji.

Info centar GSA

::: PRESUDA ::: (pdf download)

Facebook

Twitter

YouTube