Presuda Nebojši Bakarecu za tešku diskriminaciju LGBT populacije postala pravosnažna

Beograd, 23.10.2012.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) obaveštava javnost da je presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je utvrđeno diskriminatorsko ponašanje i težak oblik diskriminacije LGBT populacije od strane Nebojše Bakareca, funkcionera Demokratske stranke Srbije (DSS) i gradskog odbornika u Skupštini grada Beograda, postala pravosnažna nakon što osuđeni Bakarec nije uložio žalbu na prvostepenu presudu u zakonski predviđenom roku. Presuda koja je sada postala pravosnažna je doneta na osnovu članova 11, 12, 13 i 21 Zakona o zabrani diskriminacije. Ovom presudom je takođe Nebojši Bakarecu zabranjeno da ponavlja izvršenu diskriminaciju i naloženo mu je da tužiocu (GSA) isplati sudske troškove.

Pravna služba GSA je tužbu protiv Nebojše Bakareca podnela zbog njegovog teksta pod nazivom “Drugi oktobar 2011.” objavljenog 16. septembra 2011. godine na sajtu vidovdan.org (Vidovdan Magazin) u kome je izneo svoje stavove o tome da je homoseksualnost nenormalna i da je treba lečiti psihijatrima i psiholozima.

Alijansa podseća da se Sud u obrazloženju presude osvrnuo i na to da je veoma važno sankcionisati govor mržnje pri tome jasno ukazujući gde prestaje sloboda govora a počinje govor mržnje. Takođe je navedeno da govor mržnje “predstavlja svaka komunikacija koja omalovažava i zastrašuje osobu ili grupu po osnovu kao što je rasa, boja kože, etnička i nacionalna pripadnost, pol, seksualna orijentacija, religija i druge karakteristike i koja doprinosi podsticanju nasilja i predrasuda prema pojedincu ili grupi”, kao i da je “suštinska pretnja izražavanju mišljenja sa elementima govora mržnje u tome što poruka sa ovakvim sadržajem ima za cilj da izazove određene negativne posledice po određeno lice ili grupu u zavisnosti od njihovog ličnog svojstva”. Sud još smatra da svako ko javno iznosi svoje mišljenje mora odgovorno i sa savešću proceniti gde su granice između slobode govora i govora mržnje i da je iznetim stavovima u tekstu “Drugi oktobar 2011.” tuženi Nebojša Bakarec prekršio zabranu govora mržnje predstavljajući istopolnu seksualnu orijentaciju kao bolest i kao nešto “nenormalno” i to putem javnih glasila.

Gej strejt alijansa je zadovoljna konačnim ishodom ovog sudskog procesa kojim se sankcioniše govor mržnje prema LGBT osobama, kao i zloupotreba najčešće društvene predrasude i neistine o LGBT osobama da su one bolesne. Ova, ali i prethodne presude koje za predmet imaju govor mržnje, posebno one koje se odnose na izjave političara, su od strateškog značaja za poboljšanje položaja LGBT populacije i njenu društvenu inkluziju. Ova presuda je nedvosmisleno primer dobre sudske prakse i moći će da se koristi u budućim sličnim procesima za sankcionisanje govora mržnje.

Pravna služba Gej strejt alijanse je pored pravosnažne presude Nebojši Bakarecu do sada imala uspeha u više sudskih slučajeva koji se odnose na govor mržnje protiv LGBT populacije, poput pravosnažne presude protiv dnevnog lista „Press“, prvostepene presude Draganu Markoviću Palmi ili presuda zbog pojedinačnih pretnji LGBT osobama. Apelacioni sud je na žalost ukinuo prvostepenu presudu protiv Markovića i vratio postupak na ponovno suđenje zbog proceduralnih povreda postupka, a prvo ročište u ponovljenom postupku je zakazano za 7. februar 2013. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu.

Pravna služba GSA se od 2009. godine bavi obezbeđivanjem besplatne pravne pomoći i zastupanjem žrtava nasilja i diskriminacije na osnovu iskazane ili pretpostavljene seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kao i stvaranjem sudske prakse u ovoj oblasti i monitoringom rada policije i pravosudnog sistema. Do ovog trenutka je procesuirala i vodi više od 30 sudskih postupaka pred različitim sudovima u Srbiji, što je značajan uspeh s obzirom da do 2009. u Srbiji skoro da nije postojala sudska praksa koja se odnosi na slučajeve po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Pravna služba GSA vodi različite postupke, krivične i parnične, među kojima su i pokušaj ubistva lezbejke A.Ž. oktobra prošle godine zbog majice sa obeležjima Parade ponosa, prebijanje gej mladića V.M. u blizini gej kluba septembra ove godine, vređanje i maltretiranje profesora M.D. iz Novog Sada u školi zbog njegove seksualne orijentacije, zabrana konferencije za medije Gej strejt alijanse u Sava Centru i mnogi drugi, a pruža i pravne savete LGBT osobama u slučajevima koje one samostalno procesuiraju. Slučajevi koje vodi Pravna služba se dobrim delom prezentuju i u redovnim godišnjim izveštajima GSA o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube